3 klucze do budowania kultury opartej na mocnych stronach

Jaki jest podstawowy krok do zwiększenia wydajności Twojego zespołu? Koncentracja na
tym, co Twoi pracownicy robią najlepiej. Jak zbudować kulturę opartą na mocnych stronach?

Kultura mocnych stron

Budowanie kultury opartej na mocnych stronach jest potężnym wyróżnikiem, który przyciąga najlepszych. Kiedy zrozumieją to liderzy, inspirują swoich pracowników do osiągania wyników i doprowadzają do sytuacji, w której każda osoba czerpie korzyści z tego, kim jest, wykonując swoją pracę.

W tego rodzaju kulturze, w której liderzy, menedżerowie i pracownicy skupiają się na ciągłym rozwijaniu potencjału każdej osoby, zespoły zwiększają zaangażowanie swoich pracowników nawet o 23%. Wzrasta również wydajność (8-18%), a także spada poziom zużycia (20-73%).

Kultura mocnych stron – jak ją budować?

Skoro kultura mocnych stron jest tak ważna w firmie, jak właściwie ją stworzyć. Działania w
tym kierunku muszą wypłynąć od kierownictwa wykonawczego i sponsorów, którzy zgadzają się rozwojowi mocnych stron nadać priorytet podstawowej części tożsamości kulturowej ich organizacji. Jednak, aby to było możliwe, to kadra kierownicza musi najpierw rozwinąć talenty. Dyrektorzy generalni i liderzy wykonawczy muszą angażować swoje rozległe elektoraty, aby napędzać wyniki firmy. Niestety tylko 15% pracowników przyznaje, że kierownictwo ich organizacji pozwala im patrzeć w przyszłość z entuzjazmem. Tym samym prawie dziewięciu na dziesięciu pracowników uważa, że ​​ich kierownictwo może działać lepiej!

Lider musi zacząć od siebie

Dlatego liderzy muszą najpierw spojrzeć w lustro, aby zastanowić się, gdzie sami sobie
mogą podnieść poprzeczkę. Zastanawiając się, w jaki sposób mogą wykorzystać to, co
najlepsze, aby skutecznie przewodzić, rozwijają swoją samoświadomość.

Budowanie kultury opartej na mocnych stronach jest potężnym wyróżnikiem, który przyciąga najlepszych. Kiedy rozumieją to liderzy, są w stanie zainspirować swoich pracowników. Z tego względu też menagerowie odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu, że rozwój mocnych stron jest zakorzeniony w misji, wizji, wartościach i ogólnej kulturze organizacji.

Współpraca całego zespołu

Menedżerowie odpowiadają za 70% wariancji w zaangażowaniu zespołu. Niestety – jak
dowodzą badania – tylko co dziesiąty z nich ma naturalny talent do zarządzania innymi. Co
ważne tylko 11% z nich ma możliwość robienia w pracy tego, w czym są najlepsi. Ponadto
36% menedżerów nie wierzy, że posiada dostateczne umiejętności potrzebne do
wykonywania ich pracy w jak najlepszy sposób.

Oznacza to, że tylko inwestycja w budowanie samoświadomości menedżerów i stworzenie
warunków do ich rozwoju pozwoli na wypracowanie kultury mocnych stron w całej
organizacji. Oprócz budowania krytycznej samoświadomości na temat własnego stylu
zarządzania, znajomość ich mocnych stron i potencjalnych słabych punktów umożliwia
również lepsze zrozumienie każdego pracownika, z którym współpracują. Świadomość
menedżera pozytywnie też wpływa na zaangażowanie obu stron w tworzenie kultury
mocnych stron w organizacji.

Chcąc budować kulturę mocnych stron, menedżer musi z szefa zmienić się w trenera, którzy cały czas prowadzą z poszczególnymi członkami zespołu rozmowy na temat rozwoju i wyników.

Komunikacja na wyższym poziomie

Kultura oparta na mocnych stronach zapewnia menedżerowi i współpracownikowi wspólny
język, którego można używać podczas omawiania sukcesów projektu, barier i przyszłych
celów. Pamiętaj, że chociaż istnieją tylko 34 talenty wskazane przez CliftonStrengths, istnieje ponad 4 mln TOP5. Kiedy wszyscy znają swoje mocne strony, menedżerowie posługują się językiem, który pomaga im ująć w słowa złożoność ludzkiej natury. Tego rodzaju komunikacja pozwala od samego początku ukierunkować zarówno menedżera, jak i
członków jego zespołu na sukces, zapewniając jaśniejsze oczekiwania dotyczące roli
każdego z nich niż te wymienione w typowym opisie stanowiska.
Przeszkody? Nie bagatelizuj ich! Skupienie się na mocnych stronach nie oznacza, że ​​możesz ignorować bariery, jakie pojawiają się w drodze do sukcesu. Wręcz przeciwnie! Efektywne wykorzystanie komunikacji dotyczącej rozwoju mocnych stron jest bardzo przydatne w odkrywaniu potencjalnych przeszkód. Dzięki temu masz możliwość opracowania ze współpracownikami planu działania, który pozwoli łagodzić ewentualne przeszkody poprzez umiejętne tworzenie pracy, partnerstwa oraz wykorzystanie mocnych stron.

Pracownik i jego talenty

W zwiększaniu wydajności każdego zespołu kluczowe jest stworzenie możliwości
odkrywania przez wszystkich pracowników ich mocnych stron. Tylko ich znajomość i
umiejętność rozwijania przyniosą wymierne korzyści dla całego zespołu.

Gallup dla menedżerów

Myślę, że dostatecznie Cię przekonałam, że poznanie talentów członków zespołu jest
podstawą w budowaniu właściwej komunikacji i zarządzania zespołem. CliftonStrengths to
inwestycja w budowanie kultury, w której każdy pracownik ma głos. A ci bardzo dbają o
pracę dla organizacji, która w pierwszej kolejności postrzega ich jako istoty ludzkie. Oznacza
to, że chcą pracować dla liderów, którzy stawiają na rozwój. Cenią też współpracę z
menedżerami, którzy inwestują w mocne strony zamiast skupiać się na słabościach.

Istotny feedback

Jeśli zależy Ci na odpowiedniej komunikacji z zespołem, nie możesz zapominać o
feedbacku. Kiedy pracownicy otrzymują jasną informację zwrotną w rozmowie z
przełożonym, uczą się, jak zastosować swoje mocne strony do swojej roli. Co więcej, czują
się uprawnieni do robienia więcej tego, co robią najlepiej. A to jest obecnie kluczową
potrzebą pracowników. Wszystko to przekłada się na skuteczniejszą współpracę ze swoimi
partnerami i zespołami. Wspólny język pozwala porozmawiać skutecznej współpracy
prowadzącej do wspólnego celu.

Moja praca = moje miejsce


Istotną kwestią jest również to, że kiedy pracownicy rozumieją, iż ich organizacja jest zaangażowana w budowanie mocnych stron każdego współpracownika, uwierzą, że misja
ich firmy (a tym samym ich praca) jest ważna. Co ważne, zrozumieją, że dla organizacji liczą
się ​​ich opinie. A umiejętne wykorzystanie przez nich wrodzonych predyspozycji przekłada się na ogólny sukces.

Poza tym, kiedy liderzy i menedżerowie pomagają pracownikom zrozumieć oraz wykorzystać ich mocne strony, ma o bezpośrednie przełożenie na przynależność kulturową. Rozmowy oparte na mocnych stronach pozwalają pracownikom wyrazić, kim są i jakie talenty wnoszą. Tego rodzaju rozmowy tworzą lepszą kulturę firmy. Taką, która rozwija ludzi i przyciąga największe talenty. Kultury organizacyjne oparte na mocnych stronach zapewniają najlepsze wyniki każdego pracownika oraz organiczny rozwój biznesu. Aby osiągnąć ten idealny stan, liderzy wykonawczy muszą zacząć od siebie, a następnie opowiadać się za tym, aby każdy pracownik miał również okazję odkryć swoje mocne strony.

Odpowiedz TAK na najważniejsze pytanie swoich pracowników

Będąc menagerem, doskonale zdajesz sobie sprawę, że w dużej mierze od Ciebie zależą doświadczenia Twoich pracowników. Z drugiej strony tylko możliwość ciągłego uczenia się i rozwijania stwarza im właściwe warunki do kształtowania swojej kariery. Jak mądrze wykorzystać potencjał osób, którymi zarządzasz? Jak być menagerem wrażliwym na talenty swoich pracowników?

Przede wszystkim: świadomość

Każdy pracownik powinien nie tylko dowiedzieć się, co robi najlepiej, ale przede wszystkim jasno to nazwać i określić. Czy wiesz, że tylko 4 na 10 pracowników w USA zdecydowanie zgadza się z tym, że każdego dnia robią to, do czego mają rzeczywiście talent? Ponad połowa z nich aktywnie poszukuje nowej pracy lub jest otwarta na nową. Mnie osobiście nieco przeraża fakt, że otrzymanie przez pracownika nowej roli ma w 91% przypadków miejsce w momencie zmiany pracodawcy. Wniosek: firmy nie potrafią doceniać i właściwie wykorzystywać zasobów, jakie posiadają. 

Zrozumienie pracownika – przykazanie nr 1 każdego menagera

Powyższe dane wskazują jeszcze na jedną bardzo ważną kwestię. To nie tylko poszukiwanie „właściwej” kariery, ale przede wszystkim poszukiwanie przez pracowników odpowiedzi na bardzo ważne pytanie: „Czy mogę w aktualnej pracy wykorzystać swoje mocne strony i wykorzystać potencjał, który posiadam?”

Jak powinieneś odpowiedzieć na to pytanie będąc liderem? Przede wszystkim twierdząco i entuzjastycznie. Istotne jest też, abyś podkreślał mocne strony swoich pracowników każdego dnia. Po co? Osoby, które codziennie wykorzystują swoje mocne strony, mają:

 • trzykrotnie większe prawdopodobieństwo uzyskania doskonałej jakości życia, 
 • sześć razy większe prawdopodobieństwo realnego zaangażowania się w pracę,
 • 8% z nich przyznaje, że są bardziej produktywni.

Spełnienie oczekiwań

Docenianie potencjału pracownika jest ważne również z innego względu. Instytut Gallupa wskazał, że w każdej grupie wiekowej najważniejszą kwestią w pracy zawodowej jest możliwość realizowania takich zadań, w których pracownik jest najlepszy. Co to oznacza dla Ciebie jako lidera zespołu? Nie możesz określić właściwej kariery dla wszystkich. Zamiast tego stwórz kulturę pracy, która będzie wydobywać z Twoich pracowników to, co najlepsze. 

Kultura potencjału

Zadanie wykreowania odpowiednich warunków pracy nie jest wcale skomplikowane i można je sprowadzić do kilku podstawowych kroków. 

Krok 1: Zacznij od mocnych stron

Każdy pracownik, zaczynając od zespołu wykonawczego pracującego na zewnątrz, musi poznać pełną, uporządkowaną według rangi listę swoich mocnych stron. Te cechy są wrodzone, niezmienne i potężne. Jednak właściwy coaching będzie w stanie je udoskonalić.  Poprawi również wyniki biznesowe. Rozwój pracowników oparty na mocnych stronach przekłada się średnio na:

 • wzrost zysku do 29%, 
 • wzrost sprzedaży do 19%, 
 • zmniejszenie zużycia do 72%, 
 • wyższe zaangażowanie klientów ok. 7%. 

Jak zatem najlepiej poznać naturalne talenty swoich pracowników? Test Gallupa to podstawowe narzędzie, które wskaże w czym są naprawdę dobrzy Twoi pracownicy. Wiedza ta pozwoli Ci podejść indywidualnie do ich roli w firmie i dopasować do niego jego ścieżkę kariery. 

Krok 2: przestać być szefem, zacznij być trenerem

Podkreślę jeszcze raz: menedżerowie są prawie całkowicie odpowiedzialni za doświadczenie pracowników. 70% różnic w zaangażowaniu zespołu można przypisać właśnie zachowaniu ich menedżera. To czy pracownik czuje się zmotywowany, zainspirowany, ambitny lub zdolny również to w dużej mierze zależy od lidera zespołu. Niestety niewielu menedżerów wie, jak szkolić pracowników w zakresie ich mocnych stron. Prawie połowa osób aktywnych zawodowo (47%) otrzymuje informacje zwrotne od swojego przełożonego tylko kilka razy w roku lub rzadziej, co w jednej trzeciej przypadków pogarsza ich wydajność. Dlatego Ty jako menedżer musisz doskonalić się w coachingu. Nie ma innego sposobu, aby umożliwić pracownikom wykorzystania ich mocnych stron i robienia każdego dnia tego, co potrafią najlepiej.

Krok 3: Skoncentruj się na rozwoju

Pracownicy muszą się uczyć i rozwijać. To przełomowy element ich zaangażowania i dobrego samopoczucia. Analitycy Gallupa odkryli, że firmy, które inwestują w rozwój, są w stanie dwukrotnie bardziej zatrzymać swoich pracowników. Wynika to przede wszystkim z faktu, że głównym powodem zmiany pracy są „możliwości rozwoju kariery”. Jeśli Twoja firma będzie spełniać tę potrzebę, pracownik nie będzie poszukiwał alternatywy. 

Nie możesz jednak zapominać, że skoncentrowanie się na mocnych stronach pracowników to dopiero połowa sukcesu. Kluczowego znaczenia dla pracowników nabiera inwestowanie w ich rozwój. Badania Gallupa wskazują, że jest to szczególnie istotne w przypadku zespołów i pracowników o wysokiej wydajności, którzy chcą wiele osiągnąć i mieć mnóstwo okazji do tego okazji. 

Odpowiedź na TAK

To od doświadczeń pracowników w Twojej firmie zależy czy będą chcieli w niej pozostać czy z niej odejść. Twoje podejście do ich talentów będzie warunkowało ich rozwój lub stagnację.  Od Ciebie zależy czy będzie to rozwój ograniczony czy taki, który pozwoli wyprzedzić konkurencję. Dlatego kiedy Twoi pracownicy zadają sobie pytanie: „Czy mogę w tej firmie wykorzystać swoje mocne strony i czy mogę każdego dnia robić to, co robię najlepiej?”, odpowiedź musi brzmieć „tak”.  Pozytywna odpowiedź oznacza, że ​​Twoja siła robocza pracuje u szczytu kariery. Negatywna odpowiedź sugeruje poważną utratę potencjału i prawdopodobną utratę pracowników. Nie możesz na to pozwolić! Dlatego już od dziś odkrywaj talenty swojego zespołu i wspólnie uczcie się je wykorzystywać. 

Jak stworzyć idealne CV?

Po co ideale CV?
Jeszcze kilka miesięcy to praca szukała człowieka. Dziś sytuacja na rynku pracy wygląda zupełnie inaczej. W dobie koronowirusa wiele zakładów przestało istnieć. Małe, lokalne biznesy nie dały rady przetrzymać trudnych chwil. Ludzie z dnia na dzień otrzymali wypowiedzenia. Setki osób zostały bez pracy i środków do życia. Muszą szukać innego zajęcia, czegoś, co pomoże im przetrwać najgorsze chwile. Od czego zacząć i co zrobić, żeby wyprzedzić innych kandydatów i dostać pracę? Podstawą, od której wiele zależy, jest dobrze napisane CV. Dające wstępny obraz kandydata. Nieczytelne i niechlujne dyskwalifikuje w przedbiegach.

Jak stworzyć idealne CV?

CV — czyli curriculum vitae — to podstawowy dokument, który wysyłamy w zgłoszeniu na konkretną ofertę pracy. CV pozwala potencjalnemu pracodawcy stworzyć nasz wstępny obraz. Umożliwia mu poznać nasze kwalifikacje i doświadczenia jeszcze zanim ten zdecyduje się z nami spotkać. Musimy pamiętać, że pracodawca dostaje mnóstwo CV. Z tego względu musimy postarać się, aby nasze wzbudziło zainteresowanie. Ważne, żeby dokument miał wyraźny podział na sekcje, nagłówki, kolumny i wypunktowania. Taka formuła jest wbrew pozorom ważna, gdyż sprawia, że CV jest czytelne. Warto też używać odstępów, pogrubień, a nawet innego koloru, gdyż ułatwi to osobie czytającej CV skupić uwagę na ważnych informacjach. Badania dowodzą, że osoby rekrutujące poświęcają na obejrzenie dokumentów aplikacyjnych kilka sekund. Taka forma dokumentu pozwala w krótkim czasie przeczytać wszystko, co najważniejsze. Poza tym idealne CV musi być wydrukowane na dobrej jakości papierze. Najczęściej na białym, ale jeżeli szukamy pracy w zawodzie, w którym liczy się kreatywność, nie są wymagane sztywne reguły. W takim przypadku CV możemy wydrukować na papierze kolorowym, który będzie rzucał się w oczy. Taki dokument na pewno nie zostanie niezauważony.

CV Kreator

Warto użyć CV kreatora. Spory ich wybór można znaleźć w internecie. Pozwalają one tworzyć CV na podstawie idealne wzory CV, lubiane przez rekruterów. W jednym miejscu będziemy mieć dostęp do wszystkich wersji CV, jaki i prosto stworzymy kolejne pod konkretne rekrutacje (CV kreator ci w tym pomoże). Kreator CV zawsze zawiera wzory CV oraz podpowiedzi co i jak napisać. Kreatory CV zawierają bazy wzorów CV zwiększających szanse.

Co powinno zawierać CV?

CV to nasz życiorys zawodowy, dlatego też powinno zawierać nasze podstawowe dane osobowe oraz szczegółowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji. W CV muszą się znaleźć:

 • nagłówek z imieniem i nazwiskiem oraz zajmowanym — aktualnie bądź ostatnio — stanowiskiem,
 • dane do kontaktu (telefon, adres e-mail),
 • zdjęcie (nie jest obowiązkowe, ale CV ze zdjęciem jest zawsze lepiej widziane),
 • podsumowanie zawodowe,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia,
 • umiejętności twarde i miękkie,
 • zainteresowania,
 • klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych — lepiej o niej nie zapomnieć, bo w przeciwnym razie praca marzeń może uciec koło nosa.

Kiedy już wiadomo jakie punkty muszą się znaleźć w idealnym CV, to pora przejść do szczegółowych informacji na temat dokumentu, dzięki którym nasz życiorys wzbudzi zachwyt rekrutera.

Idealne CV — jak się wyróżnić na tle innych kandydatów?

CV to forma pierwszego kontaktu z potencjalnym szefem. Musimy postarać się wypaść jak najlepiej, bo od tego zależą nasze dalsze losy. Dlatego konieczne jest poświęcenie paru chwil na prawidłowe, zgodne z obowiązującymi zasadami, opracowanie dokumentu.

CV jak napisać

Na początku warto wyjaśnić, kim jesteśmy, jakie mamy wykształcenie, czym się obecnie zajmujemy (jakie zajmujemy stanowisko). Nie możemy zapomnieć o krótkim opisie naszych najważniejszych doświadczeń i sukcesów oraz o informacji, dlaczego zainteresowała nas akurat ta oferta. Taki wstęp — rodzaj zawodowego podsumowania — pozwoli osobie rekrutującej ocenić, czy nadajemy się do pracy na dane stanowisko. Wiele osób o nim zapomina, a to podstawa dobrego, przyciągającego uwagę CV. Z drugiej strony w tej części dokumentu należy zachować umiar. Podsumowanie zawodowe nie powinno liczyć więcej niż 2-3 zdania. Aby życiorys wzbudził zainteresowanie, nie możemy wpisywać tego, co wszyscy. Warto się czymś wyróżnić: pochwalić osiągnięciami czy wygranymi w konkursach.

Jak pisać w CV o doświadczeniu.

A co w sytuacji, jeżeli nie mamy dużego doświadczenia, które możemy wyeksponować w CV? Wówczas większą uwagę trzeba poświęcić części z opisem umiejętności. Warto, aby tworzone CV było dopasowane do konkretnej oferty pracy. Dlatego na pierwszym miejscu powinny znaleźć się umiejętności, które są potrzebne do pracy na danym stanowisku. Najpierw warto wymienić umiejętności specjalistyczne, m.in. wskazać programy, z którymi potrafimy pracować, poziom znajomości języków obcych. Kompetencje miękkie powinny znaleźć się na końcu. Jednak w tej części również nie możemy się rozpisywać. CV to tylko pobieżny obraz naszej osoby. W pełni będziemy mogli się zaprezentować na rozmowie rekrutacyjnej.

Co napisać o wykształceniu w CV

Kolejna część dokumentu to opis naszego wykształcenia. Nie należy robić tego bardzo szczegółowo. Wystarczy wymienić ukończone szkoły i posiadane tytuły naukowe. W zdobyciu pracy najważniejsze są doświadczenie oraz umiejętności i na tych punktach trzeba przede wszystkim się skupić.

Jak zakończyć CV

W ostatniej części dokumentu warto napisać coś o naszym hobby. Dobrze, jeżeli zainteresowania byłyby związane ze stanowiskiem, na które aplikujemy (oczywiście nie jest to konieczne). Warto się wysilić i nie wpisywać tego, co wszyscy: zainteresowania: muzyka, firm i podróże. Warto podać jakieś szczegóły, np. jaki rodzaj muzyki jest naszym ulubionym, nazwisko ulubionego reżysera albo ulubiony gatunek filmów, miejsca, które lubimy odwiedzać. To brzmi dużo ciekawiej. Poza tym jest spora szansa, że przyszły szef lubi to samo i znajdziemy wspólny język.

CV idealne

Jak widać, napisanie idealnego CV nie jest proste. Jednak przy odrobinie wiedzy i dobrej woli możemy je samodzielnie stworzyć. Dużą pomocą są również dostępne w internecie kreatory CV. Dobre CV — wysłanie nawet w tak ciężkich czasach, jak dziś — zdobędzie zainteresowanie rekrutera czy przyszłego szefa. Jedynym zadaniem, jakim będziemy musieli później sprostać, to utrzymać to dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dlaczego warto dbać o siebie w pracy

Czas — jaki spędzamy w pracy — to jedna z trzech (obok snu i czasu przeznaczonego na organizację życia domowego i relaks) części naszego dnia. Czy zdarzyło Ci się nerwowo biec do pracy bez śniadania? Zmagać się z nadmiarem obowiązków, którym — z uwagi na Twoją wyrozumiałość i chęć zrobienia wszystkiego w jak najkrótszym czasie — zarzucają Cię współpracownicy? Taka postawa jest dobra, ale dla osób, które Cię otaczają, a nie dla samego Ciebie. Zorganizuj swój czas i pozwól sobie na chwilę przerwy…

Ustal priorytety

Życie w ciągłym biegu, realizacja dużej liczby obowiązków zawodowych oraz nieustanny stres związany z chęcią sprostania wszystkim wymaganiom nie są sprzymierzeńcami zdrowia fizycznego i psychicznego. Bez względu na to, czy jesteś sam sobie szefem, czy podlegasz poleceniom innych, musisz ustalić jasne zasady, które pozwolą Ci znaleźć czas na obowiązki i chwile „resetu”. Rosnące zmęczenie, frustracja oraz pogorszenie kondycji nie pomocą Ci być w pracy odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Dlatego każdego dnia o poranku przeznacz chwilę na ustalenie najważniejszych zadań na zaczynający się właśnie dzień, które będą ważniejsze niż prośby osób zarzucających Cię nadmiarem obowiązków. Zacznij cenić swoje zaangażowanie i uwagę, jakie poświęcasz każdej sprawie.

Doceń siebie i dbaj o codzienny relaks

Twoja psychiczna i fizyczna kondycja będzie na dobrym poziomie, jeżeli ustalisz stały program dnia, w którym przed pracą znajdziesz chwilę na aktywność ruchową. Bieg przed śniadaniem lub dojazd do pracy rowerem to znakomity sposób na poprawę samopoczucia. Dowartościuj się cotygodniowym spisem swoich osiągnięć. Wbrew pozorom to, co robisz ma bardzo duże znaczenie. Nikt nie doceni Twojej pracy tak jak Ty! Tylko Ty wiesz, ile kosztuje Cię osiągnięcie efektów! Pozwól sobie też na codzienny moment relaksu, wyciszenia, np. wybierz się na obiad z przyjacielem albo wypij kawę na tarasie. Jeśli Twoje obowiązki pochłoną Cię bez reszty i nie znajdziesz czasu na odpoczynek, stracisz efektywność i zapał nie tylko do wykonywania zawodowych zadań, ale też do życia prywatnego.

Nieustanny pęd w pracy oraz realizacja wszystkich domowych obowiązków za wszelką cenę są powodem narastającej frustracji, chronicznego zmęczenia oraz obniżenia samopoczucia. Nie pozwól sobie by tydzień za tygodniem upływały w biegu bez chwili relaksu. Odpoczynek jest Ci potrzebny, a ograniczenie pośpiechu i stresu pozytywnie wpłynie na Twoje nastawienie do zawodowych obowiązków. Czasem najzwyczajniej sobie odpuść! Przykładowo: zapisz się na zajęcia taneczne po pracy. Poza tym raz w tygodniu możesz przerzucić obowiązki domowe na kogoś innego.

Niezadowolenie kontra satysfakcja… dlaczego warto dbać o siebie w pracy?

Ile razy człowiek budzi się rano i razem z tym przebudzeniem pojawiają się różne myśli. Każdy z nas wykonuje codziennie poranne czynności i zastanawia się nad swoją egzystencją. Czy praca, do której chodzi, to praca marzeń? Czy praca, w której spędza połowę swojego życia, jest satysfakcjonująca? Co, jeśli właśnie w tej firmie marnuje swoje zdolności? I co gorsze, co jeśli pracując w tym miejscu pozbawia się radości życia i poczucia szczęścia? Oczywiście zarobek jest bardzo ważny, ale czy powinien być ważniejszy od szczęśliwego i zadowalającego życia zawodowego?

Niezadowalająca praca zabija człowieka

Tak właśnie jest. Praca, do której człowiek idzie, bo musi, prędzej czy później da o sobie znać. Negatywnych skutków takiej sytuacji – zarówno psychicznych, jak i fizycznych – może być wiele. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i ze względu na lęk przed pozostaniem bez środków utrzymania przeciąga swoje męczarnie w nieprzyjaznym zakładzie pracy. Oczywiście powodów przyjęcia takiej pracy może być wiele. Jednakże najważniejsze jest, aby w miarę własnych możliwości rozwoju każdy starał się osiągnąć wymarzony sukces. Mniej ważne staje się to jaką pracę podejmie człowiek. Ważniejsze jest to, żeby w tej pracy o siebie odpowiednio zadbał. Tylko w taki sposób zachowa zdrowie i radość z życia.

Negatywne skutki niezadowalającej pracy:

 1. Psychologiczne:
  1. stres,
  2. lęki,
  3. huśtawki nastrojów,
  4. niezrozumiałe emocje,
  5. nerwowość,
  6. drażliwość,
  7. apatia,
  8. anhedonia,
  9. niska samoocena,
  10. wypalenie zawodowe,
  11. zaburzenia odżywiania,
  12. depresja i wiele innych.
 2. Fizyczne:
  1. ciągłe zmęczenie,
  2. bóle głowy,
  3. bóle stawów i kości,
  4. nadmierna potliwość,
  5. drżenie ciała,
  6. przybieranie na wadze bądź utrata wagi,
  7. problemy z układem pokarmowym,
  8. zaburzenia układu krążenia i wiele innych.

Człowiek nie przepracuje ani dnia w swoim życiu, jeżeli będzie kochał swoją pracę. Czy warto poświęcać swoje zdrowie psychiczne i fizyczne dla zarobienia pieniędzy bądź sprostania wygórowanym wymaganiom szefa? Zdecydowanie nie! Dlatego tak ważne jest, aby człowiek dbał o pozytywne aspekty podczas wykonywania pracy. Szczęśliwy pracownik to wydajny pracownik i każdy pracodawca powinien mieć tego świadomość. Dlaczego warto dbać o siebie w pracy i co zrobić, żeby ciężka praca stała się codzienną przyjemnością? Niżej kilka rad, które mogą się przydać.

 1. Pracobiorca powinien przemyśleć swoje oczekiwania wobec kariery zawodowej – często zdarza się nam zapominać o tym, co najważniejsze. Jeśli chce się osiągnąć sukces i poczucie spełnienia, to niezwykle istotne są: kształcenie, doświadczenie i wybór miejsca pracy.
 2. Człowiek, chcąc żyć zgodnie ze sobą, musi czasem odpuścić – życie to nie tylko praca, ale również rodzina, relaks, poszerzanie horyzontów, poznawanie ludzie czy też poznawanie świata. Osoba, która spędza większość życia w pracy, przepracowuje nadgodziny, a przez to prawdopodobnie nie osiągnie pełni życiowej radości.
 3. Asertywny człowiek to spokojny człowiek – nie rzadko zdarza się, że pracodawca wymaga za dużo. Niektóre polecenia mogą przekraczać możliwości pracownika. Nie ma nic złego w odmowie wykonania zadania, którego pracownik naprawdę nie jest w stanie zrealizować.
 4. Pracownik musi dbać o higienę swojej pracy – przerwa na posiłek, wypicie kawy czy po prostu chwila oddechu od wykonywanych czynności są jak najbardziej pożądane.
 5. Chory pracownik nie pracuje, lecz zdrowieje w domu – każdy może zachorować. Wycieńczony organizm nie jest w stanie radzić sobie ze wszystkim naraz. Lepiej zregenerować się w domu zamiast mimo braku sił próbować realizować zawodowe zadania.
 6. Każdemu należy się urlop – badania naukowe dowodzą, iż wydajność pracownika znacznie wzrasta, gdy ma możliwość urlopu i odpoczynku od codziennych rutynowych zobowiązań.
 7. Każdy ma prawo zmienić pracę, jeśli aktualna wprowadza zbyt dużo negatywnych emocji i poczucie niezadowolenia – zarobki nie zawsze idą w parze z ogólną satysfakcją z pracy, czego skutkiem może być wypalenie zawodowe.

Po czym poznać pierwsze symptomy pracoholizmu?

Napięty grafik, nadmiar obowiązków i życie w biegu to dla niektórych osób codzienność. Do tego dochodzi potrzeba samodoskonalenia, szkolenia, wyjazdy służbowe, mnogość zadań, nowe obowiązki oraz szybkie tempo życia. W dzisiejszych czasach pracuje się dużo, ale kiedy odczuwalna jest presja i przymus, to warto zastanowić się, czy nie została przekroczona granica między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym.

Czym właściwie jest pracoholizm?

To uzależnienie psychiczne, które wyraża się przez silną potrzebę wykonywania pracy i wszelkich czynności z nią związanych. Myśli te są obsesyjne, a życie staje się całkowicie zdominowane przez tematy dotyczące zawodowych obowiązków. Zwiększa się podatność na stres, nachodzą fale złego samopoczucia, człowiek m stałe poczucie presji. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym zostaje zaburzona do tego stopnia, że rodzina, przyjaciele i zainteresowania odsuwane są na bok.

Społeczeństwo może uznać, że pracoholik to osoba zapracowana, niezastąpiona, która odnosi sukces. Zaangażowanie w wykonywane zadania będzie też cenione przez przełożonego. Ocena ta nie może jednak przysłonić prawdziwego problemu. Rzekomy sukces okupiony jest brakiem czasu dla partnera, dzieci i rozwoju własnych zainteresowań. Codziennością staje się zmęczenie, zaburzenia rytmu dobowego, stres. W krytycznych przypadkach mogą pojawić się zachowania destrukcyjne (nadużywanie kofeiny, napojów energetycznych, alkoholu, narkotyków).

Które zachowania powinny wzbudzać niepokój?

 • Nadmierne podekscytowanie na myśl o pracy, czasami wręcz graniczące z przesadą. Pracoholik spędza swój czas wolny w pracy lub siedząc w domu przy służbowym komputerze. Argumenty o wykorzystaniu tego czasu na wypoczynek lub własne zainteresowania w żaden sposób nie przekonują uzależnionej osoby do rezygnacji z zajmowania się zawodowymi obowiązkami.
 • Zabieranie pracy do domu. Osoby uzależnione od pracy będą odpowiadały na wiadomości przed pójściem spać, podczas obiadu, a nawet w dni wolne od pracy. Możliwe też jest, że zabiorą pracę na wakacje. Skutki takich działań są bardzo niekorzystne, gdyż brak odpoczynku negatywnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale na cały organizm oraz życie prywatne, tj. pogarsza jakość nie tylko snu, ale także relacji międzyludzkich.
 • Praca wykonywana w godzinach ponadwymiarowych jest mniej efektywna. Pracoholika jednak cechuje irracjonalne przywiązanie do zostawania po godzinach mimo tego, że w tym czasie wykonuje swoje zadania dłużej i mniej dokładnie.
 • Mogą się pojawić symptomy w postaci: rozdrażnienia, lęku, bóli głowy, kłopotów z koncentracją, ciągłe niezadowolenie.

Pracoholizmowi należy przeciwdziałać. Podstawą powinno być zadbanie o relacje w pracy… z samym sobą. Jak to zrobić? Wystarczy wyznaczenie nieprzekraczalnych granic, w których odbierane są telefony i wiadomości z pracy. Dobrym pomysłem jest też próba delegowania zadań, odbycie treningu asertywności lub dłuższy urlop. Jeżeli te działania nie pomogą, warto skonsultować się z terapeutą, który pomoże zrozumieć ten problem.

Jak sobie radzić ze stresem w pracy?

Nie ma co się oszukiwać, stres w pracy to problem, z którym z roku na rok ma do czynienia coraz więcej osób. Taka sytuacja sprawia, że jesteśmy przemęczeni oraz nie mamy czasu i ochoty na żadne kontakty towarzyskie. Z powodu stresu w pracy zaczyna cierpieć także nasze życie prywatne. Co wywołuje zawodowy stres? Do czego prowadzi jego kumulowanie? Jak sobie z nim radzić?

Jakie mogą być przyczyny stresu w pracy?

Jesteśmy jednym z najbardziej zestresowanych narodów w całej Europie. Ze zjawiskiem stresu w pracy ma do czynienia niemalże 85 proc. Polaków. Zaledwie 11 proc. z nas czerpie przyjemność z życia zawodowego. Co może być powodem narastającego stresu w pracy?

 • Przeciążenie zbyt dużą ilością zadań czy obowiązków, które przewyższają nasze możliwości;
 • Konflikty z pracownikami;
 • Monotonna praca;
 • Brak systemu motywacyjnego;
 • Brak szybkiej oceny pracy;
 • Trudny kontakt z szefem;
 • Praca w izolacji;
 • Hałas czy niska temperatura w miejscu pracy.

Jak objawia się stres w pracy?

Stres sprawia, że jesteśmy w ciągłym napięciu, które prowadzi do wydzielania się, kortyzolu (hormonu stresu). Ten z kolei prowadzi do pośpiechu, który przekłada się na popełniane przez nas błędy. Nasze pomyłki stresują nas jeszcze bardziej przez co zamyka się błędne koło stresu. Jakie mogą być objawy stresu w pracy?

 • Zmęczenie;
 • Omdlenia;
 • Bóle pleców i krzyża;
 • Bóle głowy;
 • Niestrawność i biegunka;
 • Zaparcia;
 • Alergia;
 • Astma.

Co więcej, człowiek, który żyje w ciągłym stresie, stale choruje, a jego odporność na wszelkie przeziębienia czy infekcje jest zmniejszona.

Do czego prowadzi stres w pracy?

Człowiek, który żyje w ciągłym stresie, przede wszystkim bardzo szybko traci zainteresowanie swoją pracą. Co więcej, problemy w pracy odbijają się także na życiu prywatnym. Brak czasu na kontakty towarzyskie czy spędzenie czasu z rodziną to poważny problem. W skrajnych przypadkach stres może nawet doprowadzić do takich chorób, jak:

 • depresja;
 • wrzody żołądka;
 • nerwica;
 • bezsenność;
 • ataki paniki.

Jak radzić sobie ze stresem w pracy?

Przede wszystkim należy nauczyć się być asertywnym. Nasze zdrowie czy czas są znacznie ważniejsze niż zadowolenie naszego przełożonego. Powinniśmy również rozmawiać o wszelkich problemach, zarówno z szefostwem, jak i współpracownikami. Aktywność fizyczna, ćwiczenia relaksacyjne czy zdrowy sen to również istotne aspekty, o których nie możemy zapomnieć.

Kiedy sytuacja wygląda naprawdę nieciekawie lub wymyka nam się spod kontroli, warto udać się do psychologa bądź psychoterapeuty. Specjalista z pewnością pomoże nam dostrzec i zrozumieć problem oraz pomoże wrócić na właściwe tory. Tylko kiedy uzyskamy prawdziwy wewnętrzny spokój, będziemy naprawdę szczęśliwi.